Kvalitātes sistēmas ISO 9001:2008

Kopš 2005. gada maija SIA „ELK plus” darbojas ISO 9001 kvalitātes sistēma.                               
Patreiz kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta aktuālajai ISO 9001:2008 versijai.
Tā aptver visus darbiniekus, kuri saistīti ar produkcijas ražošanu, pēcapstrādi un
klientu apkalpošanu. Visi strādājošie ir atestēti un tiem ir atbilstoša kvalifikācija.

Galvenie ražošanas procesa parametri tiek kontrolēti un dokumentēti,
šo procesu izpildītāji tiek reģistrēti.